Languages

O'rganishlar jadvali

Т/р
Давлат ва хўжалик бошкаруви, махаллий давлат хокимияти органлари
Ўрганиш ўтказиш даври *

I. Ҳудудларни комплекс ривожлантириш ва коммунал соха, экология, атроф мухитни мухофаза килиш, транспорт, капитал қурилиш
 

ва қурилиш индустрияси масалалари комплексига кирувчи вазирлик ва идоралар

1.
Наманган вилояти ҳокимлиги
01.10.2018 Й.-31.10.2018 й.

2.
“Ўзқурилишматериаллари” Акциядорлик жамияти
01.09.2018 й.-30.09.2018 й.

3.
“Ўзбекистон темир йуллари” Акциядорлик жамияти
01.08.2018 й. – 31.08.2018 й.

II. Ташки савдо фаолиятини, экспорт салохиятини, машинасозлик, автомобиль, электротехника, мудофаа, пахтани кайта ишлаш саноатини ва енгил саноатни ривожлантириш, махсулотларни стандартлаштириш масалалари комплексига кирувчи
 

вазирлик  ва идоралар

4.
Ўзбекистан стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш агентлиги
01.09.2018 й.-30.09.2018 й.

III. Кишлок ва сув хўжалиги, кишлок хўжалиги ва озик-овкат махсулотларини кайта ишлаш масалалари комплексига кирувчи
 

вазирлик ва идоралар

IV.
Геология, ёқилги-энергетика комплекси, кимё, иефть-кимё ва металлургия саноати масалалари комплексига кирувчи вазирлик ва идоралар

5.
Ўзбекистан Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Ер каърини геологик ўрганиш, саноатда, кончиликда ва коммунал-маиший секторда ишларнинг бехатар олиб борилишини назорат қилиш давлат инспекцияси (Саноатгеоконтехназорат)
01.08.2018 й.-31.08.2018 й.

Uzbek

Inspeksiya yangiliklari

Xorazm viloyati Elektromagnit moslashuvi xizmati tomonidan 2018 yil oktyabr oyida o‘tkazilgan...

Aloqa, axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari sohasida nazorat bo‘yicha...

Aloqa, axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari sohasida nazorat boʹyicha...

Soha yangiliklari

Joriy yilning 30-noyabridan 2-dekabriga qadar poytaxtimizda Open Data Challenge-2018 (Xakaton) —...

2018 yil 10 sentabrdan boshlab yil yakuniga qadar Oʻzbekiston Respublikasi telekommunikatsiya...

Toshkent shahar telefon tarmog‘ida 10-sentabrdan 30-sentabrgacha 9 raqamli raqamlash tizimiga o‘tish...

E'lonlar

2018-yil 22-oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga jamoat xavfsizligini...

Aloqa, axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari xizmatlari iste'molchilarning...